Vi kan fakturere for deg via EHF, eFaktura, Vipps, vedlegg på e-post eller på papir. Eller send ut fakturaen selv.