Når vi tar tar årsoppgjøret for deg eller bedriften din, kan du være sikker på at alle lover og regler er fulgt og at myndighetene får den informasjonen de krever.

Årsavslutning er en vesentlig del av regnskapet, og det kreves fagkompetanse for å levere årsregnskap og skatteskjemaer (ligningspapirer).

Med vår kompetanse og erfaring utarbeider vi effektivt et ryddig og kvalitetsmessig årsregnskap, samt alle nødvendige dokumenter i forbindelse med årsoppgjøret.

Eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

  • Skatteberegning, skatteplanlegging og kontroll av skatteoppgjøret
  • Innsending til Skatteetaten og Brønnøysund
  • Utarbeidelse av skattemelding (selvangivelse) med nødvendige vedlegg